Skip to main content

Kritische noot

In de vorige blog hebben we geschreven waarom we Mijn Leven hebben ontwikkeld en welke afspraken je met ouders maakt voorafgaand aan het kindgesprek. Heldere afspraken met ouders is van doorslaggevend belang om het kind ├ęcht het podium te bieden. Maar daarmee ben je er nog niet. Zeker zo belangrijk zijn de acties na afloop van het gesprek met het kind.

Na het gesprek wordt een terugkoppeling gegeven aan beide ouders. Samen met het kind bereid je dat gesprek voor. Wie doet het woord? Vertelt het kind aan ouders wat jullie hebben besproken? Of doe jij het het en vraag je steeds aan het kind of je het zo goed hebt verteld of nog iets vergeten bent? Maak een duidelijke rolverdeling en geef ook hier het kind de regie. Vraag, als het kind zelf aan ouders wil vertellen wat jullie hebben besproken, op welke manier jij kunt helpen of ondersteunen.

Kijk samen nog eens naar de praatposter. Misschien staat op een van de Post-its een uitspraak die het kind niet durft te vertellen aan een van de ouders. Dat kan. Probeer in dat geval te overleggen met het kind hoe dat kan worden opgelost. Doe zo nodig de suggestie om de kritische noot om te bouwen in een wens. Kijk dan wel in overleg met het kind of de wens concreet en duidelijk genoeg is om een te confronterende uitspraak te vervangen. En ook hier geldt: geef het kind de regie.

Het is belangrijk om deze terugkoppeling zo snel mogelijk na het gesprek te doen. Daarmee voorkom je dat het kind in de tussenliggende periode nerveus wordt. Want het is best spannend om terug te geven wat je vindt van de situatie. Hoe langer je wacht met de terugkoppeling, hoe meer spanning het kind opbouwt. En dat wil je natuurlijk niet.

De terugkoppeling aan ouders vindt dus zo snel mogelijk na afloop van een gesprek plaats, het liefst meteen na het gesprek. En bij voorkeur aan beide ouders tegelijk, wanneer het kind contact met beide ouders heeft. Ze krijgen dan tegelijkertijd de informatie uit het kindgesprek gepresenteerd. En het kind hoeft niet tweemaal en op verschillende momenten een terugkoppelingsgesprek te hebben. Wanneer ouders niet samen om tafel willen of kunnen, wordt met hen besproken hoe de terugkoppeling naar de niet aanwezige ouder plaatsvindt.

Volgende keer gaan we nog wat dieper in op jouw rol als professional.

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay