Skip to main content

Goede voorbereiding, halve werk

In de voorgaande blogs hebben we uitgelegd waarom we Mijn Leven hebben ontwikkeld en wat onze visie is op het voeren van gesprekken met kinderen. Want uit onderzoek blijkt dat kinderen zich meer gewaardeerd voelen wanneer er naar hun mening wordt geluisterd. En dat ze zich gefrustreerd en machteloos voelen als ze geen zeggenschap hebben over belangrijke beslissingen over hun leven.

Je wilt dan ook dat hun mening ertoe doet. Dat ouders geraakt worden en waar nodig en mogelijk wat met de mening van kinderen doen. En dat gebeurt gelukkig ook heel vaak. Maar soms niet, soms hebben ouders weinig ruimte voor wat kinderen aangeven. En soms worden ze boos of erg verdrietig. Hoe voorkom je dat ouders zich gekwetst voelen door wat het kind vertelt? Welnu, dat kun je niet helemaal voorkomen. Maar je kunt de kans erop wel verkleinen. Met de nodige zorgvuldigheid en een goede voorbereiding neem je ouders mee. En beperk je het risico dat ouders na afloop op een nare manier verrast zijn of teleurgesteld of boos reageren. Dus zowel voorafgaand aan het kindgesprek als na het gesprek, tijdens de terugkoppeling, is het ongelooflijk belangrijk om ouders goed te betrekken.

Voorafgaand aan het kindgesprek informeer je de ouders over de werkwijze. Je laat bijvoorbeeld Mijn Leven zien, je neemt een of meerdere kaartjes met hen door en je legt uit wat de verschillende onderdelen van de praatposter betekenen. Ook leg je uit dat het belangrijk is dat de ouders expliciet toestemming aan het kind geven om alles te mogen vertellen wat het kind vindt. En dat er geen foute antwoorden zijn, omdat het is wat het kind vindt. Sta hier heel bewust bij stil en laat ook ouders bewust stil staan bij wat dit betekent. Dat het dus ook mogelijk is dat het kind dingen benoemt die ouders niet fijn vinden. En vraag ouders hoe ze denken dat ze daar het beste op kunnen reageren.

Ook maak je voorafgaand aan het kindgesprek al afspraken over de terugkoppeling na afloop. In die terugkoppeling staat de visie van het kind centraal. Het kan zijn dat het kind dingen heeft benoemd waar ouders het niet mee eens zijn of waar een van de ouders een andere visie op heeft. Dat kan, maar de terugkoppeling van het kindgesprek is niet de plek en de tijd om daar dieper op in te gaan. Wees daar helder in. De visie van het kind staat centraal. Ouders kunnen hun eigen visie geven in het oudergesprek. Bespreek dit dus ook met hen. In de volgende blog gaan we dieper in op de afronding van het gesprek en de terugkoppeling.

Afbeelding van Gino Crescoli via Pixabay.