Skip to main content

Een dappere daad

Over een dappere collega en een dapper meisje die er samen voor zorgen dat het misbruik stopt.

Deze week mailt Marieke mij. ’s Morgens hebben we in de training Mijn Leven uitgebreid over seksueel misbruik gesproken en diezelfde middag krijgt ze een telefoontje van een collega uit een andere organisatie.

Die collega vertelt haar dat ze een meisje van 15 aan de lijn heeft dat haar net anoniem heeft verteld dat haar oudere halfbroer al een paar jaar dingen met haar doet die zij niet wil. De jongen heeft haar bedreigd, waardoor ze het aan niemand durft te vertellen. Het meisje is nog aan de telefoon en vindt het goed dat Marieke met haar in gesprek gaat.

Marieke vertelt: “Die morgen hadden we tijdens de training uitgebreid stilgestaan bij seksueel misbruik. Daardoor was ik mij ervan bewust dat het er niet toe deed wat er precies gebeurd was en hoe, dat ik dit helemaal niet hoefde te weten. Wel belangrijk was om met dit meisje in gesprek te gaan over wie zij het mogelijk zou durven vertellen en hoe zij dit zou kunnen doen. Ik ben met haar het “what if…” gesprek aangegaan. Wie zou jij dit durven vertellen, wanneer zou jij dit kunnen doen, wat zou je kunnen zeggen…… enzovoorts. Uiteindelijk heeft dit meisje tijdens ons gesprek een goede vriendin van de familie geappt om te vragen of zij naar haar toe kon om te praten. Gelukkig reageerde die heel alert en stemde in. Natuurlijk raakte het meisje eerst in paniek, durfde niet meer, wilde toch niet… Maar uiteindelijk kwam de vriendin en heeft het meisje haar verteld wat er gebeurd is. Het misbruik is gestopt!”

Terugkijkend op het gesprek zegt Marieke: “Voor mij was het een zeer intensief gesprek van 1,5 uur. Maar door stap voor stap met haar mee te gaan in het vertellen aan iemand over wat er gebeurd is, was het meisje zo dapper om dit ook te doen!” Niet alleen een heel dapper meisje, ook een hele dappere Marieke die ondanks haar eigen stress (want het onderwerp seksueel misbruik brengt veel spanning voor iedereen mee) aansluit bij het meisje en haar tempo. Waardoor ze, samen met de vriendin van het gezin, het misbruik kunnen stoppen.

In de training Mijn Leven komt het onderwerp seksueel misbruik ruimschoots aan bod. We vinden het heel belangrijk dat kinderen weten dat het oké is om te praten over het aanraken van privéplekjes en over geheimen die niet oké zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen uitleg krijgen over aanraakregels. En dat er met kinderen gepraat wordt over de mensen in hun leven aan wie zij vragen kunnen stellen over het aanraken van privéplekjes. We vragen natuurlijk ook aan kinderen of zij zelf nare ervaringen hebben. Uit onderzoek weten we echter dat kinderen makkelijker onthullen aan iemand die voor hen veilig en vertrouwd is. Daarom bespreken we ook altijd aan wie kinderen het zouden vertellen en hoe en wanneer. Door dat ‘what if’ scenario heel concreet te maken wordt het voor kinderen ook een scenario dat ze misschien wel uit kunnen voeren … stel dat het nodig is.

Afbeelding Bruno Cantuária via Pexels