Skip to main content

Mijn Leven

Het voeren van gesprekken met kinderen over hoe ze hun thuissituatie ervaren is een enorme uitdaging. Hoe bespreek je lastige onderwerpen met een open houding en blijf je op een prettige manier in contact met het kind? Hoe voor kom je dat je een kind belast? Hoe zorg je ervoor dat je geen aandachtsgebieden overslaat? Hoe zorg je voor een goede samenwerking met ouders rond het gesprek met het kind? De worsteling met dit soort vragen was aanleiding voor het ontwikkelen van ‘Mijn Leven’. 

‘Mijn Leven’ en de variant ‘Mijn Leven met gescheiden ouders’ zijn  uitgebreide bewerkingen van ‘De Drie Huizen’ van Weld en Greening. Met woorden en plaatjes wordt het kind de werkwijze uitgelegd, en met behulp van een grote ‘praatposter’ en vragenkaartjes worden  kinderen uitgenodigd om hun visie op de zorgen en sterke punten die er in een gezin spelen onder woorden te brengen, en om hun de wensen (en oplossingen) te vertellen. De vormgeving van de spelvormen, de keuzemogelijkheden in de toepassing ervan en het (inter)actieve karakter zorgen ervoor dat op een speelse manier onderwerpen aan de orde komen die er echt toe doen. Daarnaast zorgen de gesprekken met kinderen, voorbereid met ouders en teruggekoppeld aan ouders, voor openheid en begrip en daarmee ook voor meer veiligheid van de kinderen.

De spelvormen zijn alleen verkrijgbaar als trainingsmateriaal. In de bijbehorende training komen naast de oplossingsgerichte werkwijze ook aanvullende uitgangspunten en ondersteunende gesprekstechnieken aan de orde.

“Een aanrader om de stem van het kind te laten horen. Een prachtige uitnodiging naar het kind toe.”

Medewerker Sociaal wijkteam Apeldoorn

 “Mijn Leven helpt om op een meer ontspannen wijze in gesprek te zijn met kinderen maar geeft daarnaast wel duidelijk richting m.b.t. de vragen. Door de kaartjes kun je vragen stellen die je normaal misschien niet zo snel zou stellen maar omdat het op het kaartje staat vinden kinderen het heel “gewoon” en geven ze antwoord. Je krijgt meer inzicht in wat het kind ervaart, kunt dit aan ouders uitleggen en door de terugkoppeling aan ouders worden voor het kind zelf ook dingen weer duidelijker in kaart gebracht.”                  

Medewerker Jeugdteam Friesland

Meer weten over Mijn Leven? Neem contact op met Arianne.

Spelvormen en training

Mijn leven handleiding

Van Mijn Leven en Mijn Leven met gescheiden ouders zijn twee uitgaven gemaakt. De ‘blauwe’ uitgave is geschikt voor kinderen van ongeveer 4 tot 18 jaar. De praktijk leert namelijk dat ook oudere kinderen, met uitleg over vormgeving en methodiek, prima aan de slag kunnen met deze versie. Daarnaast hebben we een versie speciaal voor jongeren gemaakt. 

Mijn-Leven-met-Gescheiden-ouders