Skip to main content

de Kiddocom methode

De Kiddocom methode is in 2013 ontwikkeld naar aanleiding van het rapport van de commissie Samson. Kinderen die in leefgroepen en pleeggezinnen wonen rapporteren, volgens nationale en internationale rapporten, twee tot zes keer zo vaak dat ze seksueel misbruikt zijn dan kinderen die bij hun ouders wonen. De plegers zijn zowel volwassenen als groepsgenoten. 

Wanneer je werkt in de kinder- en jeugdbescherming ken je de cijfers maar weet je ook hoe moeilijk het is om misbruik tegen te gaan. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. Factoren op het gebied van het misbruik zelf, waarbij de pleger het slachtoffer duidelijk maakt dat er over het misbruik niet gepraat mag worden. Maar ook factoren als het bij elkaar plaatsen van kwetsbare kinderen (die mogelijk al eerder misbruikt zijn en die wellicht onvoldoende hebben geleerd om grenzen van anderen te respecteren), de hoeveelheid volwassenen met een gezagspositie die kinderen in de zorg tegenkomen en die hun gezagspositie soms misbruiken, en de terughoudendheid bij volwassenen om met kinderen over misbruik te praten. Door die terughoudendheid te doorbreken, vergroten we de mogelijkheid voor kinderen om over misbruik en misbruikervaringen te praten en zo hun veiligheid te vergroten!

“Deze methode met dit werkboekje is het beste middel dat ik heb gezien om het probleem van seksueel misbruik van kinderen en jongeren die in instellingen en pleeggezinnen wonen, aan te pakken. Met een eenvoudig middel biedt het een praktische manier om direct en openlijk met kinderen en jongeren te praten over seksueel misbruik. Seksueel misbruik van kinderen is een ‘syndroom van geheimhouding’ en het werkboekje zorgt voor openheid. Openheid die altijd het fundament van veiligheid is. Ik geloof dat het de veiligheid van kinderen in de zorg vergroot, maar ook dat het ons als professionals leert om sterkere mensen te zijn, beter toegerust om openlijk te praten over het misbruik dat de schaduwzijde van ons zorgstelsels is geweest.”

Andrew Turnell

Meer weten over de Kiddocom methode? Neem contact op met Arianne.

Werkboekje en handleiding

De Kiddocom methode bestaat uit 2 onderdelen: het werkboekje voor kinderen over ‘Privéplekjes en geheimen die niet oké zijn’ en de handleiding ‘Seksueel misbruik in de zorg, creëren van openheid en veiligheid’, waarin de werkwijze beschreven staat en relevante achtergrondinformatie wordt beschreven.

Het werkboekje is in 2017 in samenwerking met de William Schrikkergroep speciaal voor hen aangepast en geschikt gemaakt voor kinderen met een verstandelijke beperking en kinderen die thuis wonen. Deze versie kreeg de naam ‘Mijn lijf en mijn helpers’.