Skip to main content

Woorden en Plaatjes videobellen

Bij de methode Mijn Leven gebruik je een Woorden en Plaatjes-uitleg voor kinderen om hen te vertellen wie je bent, wat je wilt bespreken en hoe en wat er na het gesprek met hen verder gaat gebeuren. Nu Corona rondwaart vinden niet alle gesprekken met kinderen in levenden lijve plaats, maar bijvoorbeeld met videobellen. We hebben daarom een aangepaste Woorden en Plaatjes-uitleg gemaakt die je kunt gebruiken om kinderen daarop voor te bereiden.

Via de knoppen hieronder kun je de pdf van de Woorden en Plaatjes downloaden.