Skip to main content

Implementatie van de Kiddocom methode

De Kiddocom methode sluit aan bij de uitgangspunten van Signs of Safety, Samenwerken aan Veiligheid en de Resolutions Approach. Mocht je die benaderingen niet kennen dan is het handig je daarin te verdiepen, door een training te volgen of boeken over het onderwerp te lezen.

Voor organisaties

Wanneer je overweegt om de Kiddocom methode te implementeren binnen jouw organisatie is het van belang dat het gebruik van de methode aansluit bij andere maatregelen en processen binnen de organisatie.

Neem contact op met Arianne om te kijken of daarvoor aanpassingen nodig zijn, die aanpassingen samen te realiseren en te brainstormen over een trainingsaanbod dat helpt bij de implementatie in jouw organisatie.

Voor zelfstandigen

En wil je als zelfstandige gaan werken met de Kiddocom-methode, neem dan vooral ook contact op met Arianne. Bij voldoende aanmeldingen wordt een training op maat mét vrije inschrijving georganiseerd op een centrale plek in het land.

“Vanuit de William Schrikker Groep werken wij veel met kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Omdat we in de praktijk merkten dat het voor deze kinderen vaak toch te ingewikkeld of te uitgebreid was om aan de hand van het werkboekje  in gesprek te gaan, hebben we Arianne gevraagd om met ons samen het boekje op maat te maken voor onze doelgroep. Zodat het ook voor hen een bruikbaar en ondersteunend middel kan zijn om het gesprek aan te gaan over seksualiteit, grenzen en (mogelijk) nare ervaringen. 

Na een inspirerende, inhoudelijk goed onderbouwde en constructieve samenwerking zijn wij zeer tevreden met het eindresultaat: Een prachtig, overzichtelijk – en door zijn eenvoud heel krachtig – werkboekje om op een laagdrempelige manier met ‘onze’ kinderen in gesprek te gaan en te blijven!”

Giuditta Soro

Gezondheidszorgpsycholoog BIG, Kinder-en jeugdpsycholoog NIP en gedragswetenschapper William Schrikker Pleegzorg

Wil je meer weten over implemetatie van de Kiddocom methode?
Neem contact op met Arianne.