Implementatie van de Kiddocom methode

Als individuele professional kun je de handleiding en het werkboekje van de Kiddocom methode aanschaffen. Voel je in dat geval vrij om de methode in te zetten zoals het bij jou past en bij de uitgangspunten die in de handleiding omschreven staan. Mocht je Signs of Safety en de Resolutions Approach niet kennen dan is het handig je daarin te verdiepen. Een goed begrip van die benaderingen helpt je namelijk keuzes te maken bij de manier waarop jij het werkboekje gebruikt en aanpast binnen jouw werksituatie. Je kunt de literatuurlijst uit de handleiding van de Kiddocom methode gebruiken voor verwijzingen.

Wanneer je overweegt om de Kiddocom methode te implementeren binnen jouw organisatie is het van belang dat het gebruik van de methode aansluit bij andere maatregelen en processen binnen de organisatie.

Neem contact op met Arianne om te kijken of daarvoor aanpassingen nodig zijn, die aanpassingen samen te realiseren en te brainstormen over een trainingsaanbod helpt bij de implementatie in jouw organisatie. Een training over de Kiddocom methode is daarom altijd een in company training op maat.

"Vanuit de William Schrikker Groep werken wij veel met kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Omdat we in de praktijk merkten dat het voor deze kinderen vaak toch te ingewikkeld of te uitgebreid was om aan de hand van het werkboekje  in gesprek te gaan, hebben we Arianne gevraagd om met ons samen het boekje op maat te maken voor onze doelgroep. Zodat het ook voor hen een bruikbaar en ondersteunend middel kan zijn om het gesprek aan te gaan over seksualiteit, grenzen en (mogelijk) nare ervaringen. 

Na een inspirerende, inhoudelijk goed onderbouwde en constructieve samenwerking zijn wij zeer tevreden met het eindresultaat: Een prachtig, overzichtelijk - en door zijn eenvoud heel krachtig - werkboekje om op een laagdrempelige manier met ‘onze’ kinderen in gesprek te gaan en te blijven!"

Giuditta Soro

Gezondheidszorgpsycholoog BIG, Kinder-en jeugdpsycholoog NIP en gedragswetenschapper William Schrikker Pleegzorg

Wil je meer weten over implemetatie van de Kiddocom methode?
Neem contact op met Arianne.