Training Mijn Leven

De training ’Mijn Leven, (oplossingsgericht) praten met kinderen over hun thuissituatie' is een training van anderhalve dag, die zowel in company als met losse inschrijvingen wordt aangeboden. Tijdens de training maak je kennis met de twee varianten van Mijn Leven, de uitgangspunten bij het gebruik en (oplossingsgerichte) gesprekstechnieken. Ook komt  aan de orde hoe op een laagdrempelige manier lastige onderwerpen als seksueel misbruik besproken kunnen worden. Tussen de twee trainingsdagen door wordt met de methode in de eigen praktijk geoefend. Om daarvoor ruim de mogelijkheid te bieden liggen de twee trainingsdagen 4 tot 6 weken uit elkaar. Na het volgen van de training ben je: 

 • bekend met de uitgangspunten bij het gebruik van de spelvormen, 
 • in staat om samen met een kind of jongere op een interactieve en oplossingsgerichte manier, in een kort tijdsbestek de zorgen, krachten en wensen van het kind over de eigen thuissituatie in kaart te brengen, en
 • in staat om dat in samenwerking en afstemming met ouders te doen.

Bij de opzet van de training is rekening gehouden met het gegeven dat nog niet elke cursist vertrouwd is met het voeren van oplossingsgerichte gesprekken met kinderen. Maar ook wanneer je al ervaren bent in het oplossingsgericht werken geeft de training extra mogelijkheden tot verdieping en reflectie. 

Mijn Leven past goed in kindgesprekken door medewerkers van Sociale Wijkteams of Centra voor Jeugd- en Gezin, bij de start en evaluatie van gezinsinterventies en in onderzoeken van de Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis. De variant 'Mijn Leven met gescheiden ouders' past daarnaast heel goed in gesprekken met kinderen met ouders in complexe echtscheidingssituaties en is  een mooi hulpmiddel voor kindbehartigers, mediators en curatoren. 

De training is geaccrediteerd bij het SKJ. Voor inhoudelijk ondersteuners en gedragsdeskundigen is er een ondersteuningsvariant beschikbaar.     

 

Agenda

Geïnteresseerd? De eerstvolgende trainingen waarvoor je je nog kunt inschrijven vinden plaats op:

4 februari en 17 maart 2020 (halve dag) in Zwolle. 

2 november en 14 december 2020 (halve dag) in Utrecht.

Een greep uit de evaluaties van deelnemers aan de training:

 • ‘Prettige training, erg goede aansluiting bij de praktijk.’
 • ‘Heldere uitleg, veel ruimte voor vragen, we worden op een gelijkwaardige manier serieus genomen, erg prettig!’
 • ‘Ik vond het een erg leerzame training en hoewel ik trainingsmoe ben, een superleuke training!’
 • ‘Inspirerend, kundig en de theorie wordt meteen ook heel praktisch en toepasbaar vertaald.’
 • ‘De training past erg goed bij ons werkveld, een supermethode om in gesprek te gaan met kinderen zonder het ‘zwaar’ te maken’. 
 • ‘Zorgt voor bewustwording over het betrekken van ouders’. 
 • ‘De training zorgt voor aanknopingspunten om lastige onderwerpen als seksueel misbruik te bespreken’. 
 • 'Het is fijn dat er in de training steeds wordt gezegd dat het gaat om ‘smart people’ in plaats van ‘smart tools’, daardoor bleef ik gemotiveerd om steeds het beste uit de gesprekken te halen.'

Meer weten over de training? Neem contact op met Arianne.