COMPLI-kaarten

Met behulp van ‘Signs of Safety’ en ‘Samenwerken aan Veiligheid’ zorg je met ouders, kinderen, netwerk en betrokken hulpverleners voor veiligheid van kinderen in hun leven van alledag. Daarbij wordt heel precies gekeken naar het onveilig gedrag van ouders/opvoeders. En vervolgens worden afspraken gemaakt over welk beschermend gedrag daarvoor in de plaats moet komen. Die afspraken worden uitgewerkt in concrete en voor iedereen duidelijke veiligheidsplannen. Steun van het netwerk is daarbij cruciaal. Over het maken van veiligheidsplannen is al veel geschreven. Ook over het betrekken van kinderen daarbij.

Na en naast de fase van veiligheidsplanning is het belangrijk om te kijken of er factoren zijn die het lastig maken om het veilige gedrag vast te houden. Schulden, zorg voor andere familieleden, psychische problemen bij een ouder of een kind, middelengebruik … het zijn allemaal factoren die stress verhogend werken. Wetenschappelijk onderzoek laat bovendien zien dat ze de kans op (herhaling van) kindermishandeling vergroten. Wanneer het ouders beter lukt om met die stress verhogende complicerende factoren om te gaan, wordt het gezin (veer)krachtiger. Voor het bespreken van risicofactoren met ouders heb ik samen met Margreet Timmer (www.timmconsultancy.nl) gesprekskaarten ontwikkeld, de COMPLI-kaarten. Heb je zin in een opfrisser en verdieper, dan is de training  Oplossingsgericht werken met Risicotaxatie echt wat voor jou!

In deze training staat elke dag een nieuw thema centraal: op dag 1 het werken met het raamwerk en op dag 2 een goede aansluiting bij het gezin en de mensen die bij hen betrokken zijn. Dag 3 staat helemaal in het teken van risicotaxatie. We sluiten de training af met een halve dag doordenken van je eigen implementatieproces.

Zin gekregen? Neem contact op met Arianne.

Hoe je kinderen kunt betrekken bij het inventariseren van risicofactoren en sterke kanten of bronnen van steun, is de volgende uitdaging. Houd de website in de gaten of volg Kiddocom via LinkedIn en blijf op de hoogte…

Augeo Magazine besteedt aandacht aan de COMPLI-kaarten

Augeo Magazine heeft in september 2021 een Jeugdzorgspecial uitgebracht, waarin het werken aan veiligheid in gezinnen centraal staat. Een van de rubrieken in het magazine is ‘Professionals aan het woord’. Hierin worden mooie voorbeelden toegelicht en van commentaar voorzien door klinisch psycholoog Arianne Struik, auteur van het boek Slapende honden? Wakker maken!

En van de artikelen gaat over de COMPLI-kaarten. Echt lezenswaardig, net zoals de andere artikelen overigens. Klik hier om het artikel te lezen.

Werk je met ‘Signs of Safety’ of vanuit de methode ‘Samenwerken aan Veiligheid’ al intensief samen met ouders en kinderen en vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van de COMPLI-kaarten voor kinderen? Zodat je ook met kinderen het gesprek kunt aangaan over risicofactoren in de thuissituatie? Neem contact op met Arianne