Skip to main content

COMPLI-kaarten

Samen met ouders de risicofactoren voor kindermishandeling in kaart brengen

Wanneer je samen met ouders, kinderen, hun netwerk en betrokken professionals een veiligheidsplan gemaakt hebt en de directe veiligheid hersteld is, is het tijd om met de onderliggende problemen aan de slag te gaan! Schulden, zorg voor andere familieleden, psychische problemen bij een ouder of een kind, middelengebruik … het zijn allemaal factoren die stress verhogend werken en de kans op (herhaling van) onveiligheid vergroten. Wanneer het ouders lukt om beter met die stress verhogende complicerende factoren om te gaan, wordt het gezin (veer)krachtiger.  

Maar hoe krijg je zicht op die onderliggend problemen? Hoe krijg je een totaalbeeld van de situatie en kun je vaststellen wat als eerste gedaan moet worden en wat op een later moment kan gebeuren? En welke vervolg stappen en hulpverlening is hierbij nodig?

Daarvoor heb ik samen met Margreet Timmer de COMPLI-kaarten ontwikkeld. Samen met ouders en het netwerk breng je met behulp van de COMPLI-kaarten in kaart welke omstandigheden of andere factoren steeds weer voor stress en spanning zorgt.

Om goed te leren werken met de COMPLI-kaarten is een eendaagse training Risicotaxatie met de COMPLI-kaarten ontwikkeld. Maar heb je behoefte behoefte aan een uitgebreidere training die je kennis over oplossingsgericht werken en risicotaxatie opfrist en verdiept, dan is de meerdaagse training Oplossingsgericht werken met Risicotaxatie wat voor jou.

Augeo Magazine besteedt aandacht aan de COMPLI-kaarten

Augeo Magazine heeft in september 2021 een Jeugdzorgspecial uitgebracht, waarin het werken aan veiligheid in gezinnen centraal staat. Een van de rubrieken in het magazine is ‘Professionals aan het woord’. Hierin worden mooie voorbeelden toegelicht en van commentaar voorzien door klinisch psycholoog Arianne Struik, auteur van het boek Slapende honden? Wakker maken!

Een van de artikelen gaat over de COMPLI-kaarten. Echt lezenswaardig, net zoals de andere artikelen overigens. Klik hier om het artikel te lezen.

Werk je met ‘Signs of Safety’ of vanuit de methode ‘Samenwerken aan Veiligheid’ al intensief samen met ouders en kinderen en vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van de COMPLI-kaarten voor kinderen? Zodat je ook met kinderen het gesprek kunt aangaan over risicofactoren in de thuissituatie? Neem contact op met Arianne