COMPLI-kaarten

Met behulp van ‘Signs of Safety’ en ‘Samenwerken aan Veiligheid’ zorg je met ouders, kinderen, netwerk en betrokken hulpverleners voor veiligheid van kinderen in hun leven van alledag. Er wordt heel precies gekeken naar het onveilig gedrag van ouders/opvoeders, en er worden afspraken gemaakt over welk beschermend gedrag daarvoor in de plaats moet komen. Die afspraken worden uitgewerkt in hele concrete en voor iedereen duidelijke veiligheidsplannen. (Langdurige) steun van het netwerk is daarbij cruciaal. Over het maken van veiligheidsplannen is al veel geschreven. Ook over het betrekken van kinderen daarbij.

Na en naast de fase van veiligheidsplanning is het belangrijk om te kijken of er factoren zijn die het lastig maken om het veilige gedrag vast te houden. Schulden, zorg voor andere familieleden, psychische problemen bij een ouder of een kind, middelengebruik … het zijn allemaal factoren die stress verhogend werken en waarvan we uit wetenschappelijk onderzoek weten dat ze de kans op (herhaling van) kindermishandeling vergroten. Wanneer het ouders beter lukt om met die stress verhogende complicerende factoren om te gaan, wordt het gezin (veer)krachtiger. Om dat te bereiken maken ouders, netwerk en betrokken hulpverleners (na en naast de veiligheidsplannen) hulpverleningsplannen.

Voor het bespreken van risicofactoren met ouders heb ik samen met Margreet Timmer gesprekskaarten, de COMPLI-kaarten, ontwikkeld. In de training Veiligheidsplanning en Risicotaxatie leer je hoe je op een dialooggerichte manier risicofactoren met ouders, netwerk en betrokken hulpverleners in kaart brengt zodat je de juiste zorg of hulp inzet. En je krijg je eigen set COMPLI-kaarten die je daarbij kunt gebruiken! Voor meer informatie over de training Veiligheidsplanning en Risicotaxatie, zie https://www.timmconsultancy.nl/opleiding/veiligheidsplanning-en-risicotaxatie/

Hoe je kinderen kunt betrekken bij het inventariseren van risicofactoren en sterke kanten of bronnen van steun, is de volgende uitdaging. Houdt de website in de gaten of volg Kiddocom via LinkedIn en blijf op de hoogte…

Werk je met ‘Signs of Safety’ of vanuit de methode ‘Samenwerken aan Veiligheid’ al intensief samen met ouders en kinderen en vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van de COMPLI-kaarten voor kinderen? Zodat je ook met kinderen het gesprek kunt aangaan over risicofactoren in de thuissituatie? Neem contact op met Arianne