Skip to main content

Kantelkaarten

Een mooi en praktisch hulpmiddel om oplossingsgericht in gesprek te gaan met kinderen, met oog voor steunfiguren en voor eventuele belemmeringen: de Kantelkaarten.

Met behulp van de Kantelkaarten beschrijf je samen met een kind of jongere heel concreet de zorgen, zet je die om in veranderwensen en werk je stapsgewijs naar de gewenste situatie.

Wanneer je met gezinnen werkt kun je eerst met ieder gezinslid apart of direct met alle gezinsleden samen de vragen bespreken en antwoorden te formuleren.

Vanzelfsprekend is het een echt Kiddocom-product en dat betekent: samen aan de slag en veel keuzemogelijkheden. Wie schrijft, wie plakt de post-its, bij welke vraag beginnen we, …?

Basis is het door Mc Kergow en Visser ontwikkelde kantelmodel, dat is gecombineerd met elementen uit de Signs of Safety-benadering. Daardoor staat de methode garant voor een oplossingsgerichte of progressiegerichte aanpak. Tegelijkertijd is er oog voor risicofactoren of belemmeringen die een (snelle) oplossing in de weg staan. En natuurlijk wordt ook het netwerk in kaart gebracht, zodat je een goed beeld krijgt van de steunfiguren rondom het kind.

Met behulp van de Kantelkaarten creëer je optimale transparantie. De kaarten worden letterlijk op tafel gelegd, waardoor het kind eigenaarschap, regie, inzicht en zeggenschap krijgt over het proces.                               

De kaarten zijn naast gesprekken in de (jeugd)hulpverlening, ook in te zetten in coaching trajecten, in teambegeleiding en in allerlei andere situaties, waarin mensen niet tevreden zijn met de huidige situatie.

Meer weten over de Kantelkaarten? Neem contact op met Arianne.

Materiaal en training

Naast de kaarten hebben we een A3-werkblok gemaakt. Dat kun je gebruiken als het neerleggen van de Kantelkaarten op tafel of op de grond lastig is. En je kunt het A3-blok ook gebruiken om op te schrijven of Post-Its op te plakken. Reuzehandig!

De Kantelkaarten en het A3-blok Kantelkaarten zijn alleen verkrijgbaar als trainingsmateriaal. Je krijgt wanneer je een training volgt een doosje met de tien Kantelkaarten en een A3-blok helemaal gratis.