Skip to main content

Over Kiddocom

Hoe kun je kinderen op een begrijpelijke manier uitleggen welke zorgen er over hun situatie zijn? Hoe vraag je kinderen naar hun ideeën en oplossingen? Hoe betrek je kinderen zoveel mogelijk bij trajecten waarin hun veiligheid centraal staat? Hoe kun je daarbij goed afstemmen en samenwerken met ouders en andere voor kinderen belangrijke mensen?

Bovenstaande vragen houden me al vijftien jaar bezig. Intensieve training op het gebied van Signs of Safety en de Resolutions Approach leverde op veel vragen de antwoorden of boden aanknopingspunten. Toch bleven er genoeg uitdagingen liggen. Hoe vertel je kinderen en ouders bij een (tijdelijke) uithuisplaatsing dat er een vergroot risico is op seksueel misbruik en hoe zorg je dan voor een beschermend netwerk? Of hoe zorg je ervoor dat je op een laagdrempelige, interactieve manier in gesprek gaat over de veiligheid van kinderen in hun thuissituatie? En wat wanneer die zoektochten geen goede antwoorden opleveren? Dan ontwikkel je noodgedwongen je eigen hulpmiddelen en methoden en ontdek je al doende je passie en kracht.

Binnen Kiddocom ontwikkel ik, vaak samen met andere professionals hulpmiddelen en methoden om de gesprekken met kinderen makkelijker te maken. Voor kinderen zelf, en voor professionals. Het delen van zorgen (op een begrijpelijke en logische manier) met kinderen en hen verbinden met helpende volwassenen om hen heen, is essentieel wanneer het gaat om het vergroten van de veiligheid van kinderen in hun dagelijks leven.

In dit filmpje vertelt Arianne over het ontstaan van Kiddocom, wat ze al heeft ontwikkeld en waarom. 

Arianne Geuze

oprichter, ontwikkelaar en trainer

Elk kind heeft helpende volwassenen nodig

Elk kind heeft helpende volwassenen nodig, elk kwetsbaar kind heeft een samenwerkend team nodig, en elk kind in een hoog risicosituatie heeft een (veiligheids)plan van het team helpende volwassenen nodig. Een plan dat ervoor zorgt dat het kind zich veilig en oké voelt. En een plan waaraan het kind heeft meegewerkt.

Kinderen hebben daarom mensen nodig die met hen durven en kunnen praten over pittige onderwerpen. Op een manier die past bij het kind, past bij de dagelijkse praktijk van professionals en past bij de kennis die we hebben over thema’s zoals (mogelijk) onveilige thuissituaties en seksueel misbruik. 

veiligheid

Niets over ons, zonder ons

Bij alle hulpmiddelen staat het kind als gesprekspersoon centraal. Het kind is immers de hoofdpersoon. Kinderen hebben recht op uitleg over de zorgen, recht op het geven van hun visie, het bedenken van hun oplossingen en inspraak bij het maken en uitvoeren van plannen. En op een goede terugkoppeling van de gesprekken aan ouders en andere voor hen belangrijke mensen. Zodat ze verbonden blijven met de voor hen belangrijkste steunbronnen.

Onderwerpen aankaarten

Werkwijze

Worstelingen van collega’s, (inspectie)rapporten, uitdagende casussen… Voor mij is er altijd wel een reden om me te verdiepen in onderwerpen die lastig zijn om te bespreken. Zeker met kinderen. Eenmaal iets op het spoor begin ik na te denken over woorden en plaatjes die gebruikt kunnen worden in gesprekken met kinderen, over passende werkvormen en de manier waarop met ouders samengewerkt kan worden. Daarop bouw ik door, al sparrend en toetsend aan de theorie en de praktijk, liefst in samenwerking met collega’s die willen meedenken en willen uitproberen.

Traningen en workshops

Aanbod

Je kunt bij mij terecht voor training en aankoop van hulpmiddelen en methoden die ik al ontwikkeld heb. Maar ook als je wilt brainstormen of zoekt naar deskundigheidsbevordering over de onderwerpen die de professionals in jouw organisatie pittig vinden om met kinderen te bespreken. Dat mag iets groots en algemeens zijn, zoals het bespreken van de seksuele ontwikkeling van kinderen met kinderen en hun ouders/verzorgers. Maar het mag ook klein en individueel zijn, zoals ondersteuning bij een casus waarbij aan een jong meisje uitgelegd moet worden waarom zij haar vader, veroordeeld voor een zedendelict, niet zonder begeleiding van een helpende volwassene mag zien.

Samenwerkingspartners

Gerdien Wubbeling

Sparringpartner, vormgever, mede-ontwikkelaar van Mijn Leven

Gerdien Wubbeling is mijn sparringpartner van het eerste uur, vormgever, criticaster, tekstschrijver, mede-ontwikkelaar van Mijn Leven en motivator. Zonder haar enthousiasme waren de Kiddocom methode en Mijn Leven waarschijnlijk mooie ideeën gebleven en nooit in productie genomen.

Ismeta Reiz

Ismeta Reiz

Mede-ontwikkelaar en co-trainer Mijn Leven

Ismeta Reiz is de derde musketier, mede-ontwikkelaar en co-trainer van Mijn Leven. Met een berg aan ervaring in gespreksvoering met kinderen, een kritische blik ten aanzien van wat voor kinderen haalbaar en begrijpelijk is, en een groot improvisatie- en inlevingsvermogen heeft ze een onmisbare bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Mijn Leven en levert ze haar bijdrage aan de trainingen.

Margreet Timmer

Trainer, mediator en kindbehartiger bij TIMM Consultancy

Met Margreet Timmer deel ik de passie voor  oplossingsgericht werken binnen de jeugdhulpverlening en -bescherming. We zijn elkaar door de jaren heen heel vaak tegengekomen bij trainingen en hebben in elkaar goede sparringspartners gevonden. Altijd fijn om je gedachten met iemand te scherpen, om samen te verdiepen en iets moois toe te voegen!