Skip to main content

Opbergsysteem

Meestal gebruik je de spelvormen Mijn Leven zoals ze komen; met de themakaartjes die zitten in de bijbehorende spelvorm. Maar soms wil jij een themakaartje van de ene spelvorm inzetten in de andere…

Lees verder

Een dappere daad

Over een dappere collega en een dapper meisje die er samen voor zorgen dat het misbruik stopt.

Deze week mailt Marieke mij. ’s Morgens hebben we in de training Mijn Leven uitgebreid over seksueel misbruik gesproken en diezelfde middag krijgt ze een telefoontje van een collega uit een andere organisatie.

Lees verder

Gespreksregels: voor betrouwbaarheid en houvast

Kinderen zijn in gesprekken met volwassenen gewend aan bepaalde omgangsvormen. Omgangsvormen die ze vanuit huis of op school hebben geleerd. Het voeren van een gesprek met iemand die belangrijke beslissingen over je kan nemen, is best spannend.

Lees verder

Een kindgesprek in Coronatijd? Doen! (2)

Zijn in de afgelopen periode door Corona gesprekken met kinderen gecanceld, uitgesteld, of tot een minimum beperkt? Het was en is ook een ingewikkelde, onrustige en spannende tijd. Gelukkig zijn we inventief gebleken en zijn de maatregelen inmiddels ook wat versoepeld. In de vorige blog stond de voorbereiding van het gesprek met ouders en kind centraal, deze week richten we ons op het gesprek zelf en de terugkoppeling aan ouders.

Lees verder

Een kindgesprek in Coronatijd? Doen!

Zijn in de afgelopen periode door Corona gesprekken met kinderen gecanceld, uitgesteld, of tot een minimum beperkt? Het was en is ook een ingewikkelde, onrustige en spannende tijd. Gelukkig zijn we inventief gebleken en zijn de maatregelen inmiddels ook wat versoepeld.

Lees verder

Maar hoe dan…?

Hoe krijg ik alles wat het kind vertelt op die kleine post-its die worden meegeleverd met Mijn Leven? Dat past nooit! Dan heb ik voor één antwoord wel 4 post-its nodig en dan wordt het werkblad hartstikke onoverzichtelijk! Zal ik dat toch maar aantekeningen maken in mijn eigen schrijfblok?

Lees verder

Meer dan een leuk spelletje

In de voorgaande drie blogs zijn we ingegaan op de vraag of een kind niet in een lastig parket wordt gebracht als we het kind een podium geven en zijn of haar mening zo belangrijk vinden. Of eigenlijk hebben we betoogd dat je een aantal maatregelen kunt nemen om dat juist te voorkomen.

Lees verder

Kritische noot

In de vorige blog hebben we geschreven waarom we Mijn Leven hebben ontwikkeld en welke afspraken je met ouders maakt voorafgaand aan het kindgesprek. Heldere afspraken met ouders is van doorslaggevend belang om het kind écht het podium te bieden. Maar daarmee ben je er nog niet. Zeker zo belangrijk zijn de acties na afloop van het gesprek met het kind.

Lees verder

Goede voorbereiding, halve werk

In de voorgaande blogs hebben we uitgelegd waarom we Mijn Leven hebben ontwikkeld en wat onze visie is op het voeren van gesprekken met kinderen. Want uit onderzoek blijkt dat kinderen zich meer gewaardeerd voelen wanneer er naar hun mening wordt geluisterd. En dat ze zich gefrustreerd en machteloos voelen als ze geen zeggenschap hebben over belangrijke beslissingen over hun leven.

Lees verder

Scherpe randjes

Soms krijgen we een vraag of een terugkoppelingsgesprek met de ouders aan de hand van Mijn Leven niet te belastend is voor een kind. Bijvoorbeeld omdat het gesprek met ouders een kind in een loyaliteitsconflict brengt. Of omdat een van de ouders boos wordt als hij/zij de ingevulde praatposter ziet.

Lees verder