Skip to main content

De keuze aan het kind laten

Al eerder hebben we het op deze plek gehad over de creativiteit van kinderen. En over de manier waarop we daarvan gebruik kunnen maken tijdens het gesprek. Een ander belangrijk ingrediënt voor een mooi en inhoudelijk goed gesprek is het kind keuzemogelijkheden te bieden.

Wanneer het kind keuzes mag maken en jij die keuzes volgt, geef je het kind regie en werk je echt samen. Werk je met Mijn Leven dat kun je het kind de keuze geven: lees jij de kaartjes voor of zal ik dat doen? Schrijven we de antwoorden op Post-Its of op de praatposter zelf? Wil je zelf schrijven of zal ik schrijven? Realiseer je hierbij wel dat een jong kind best veel tijd nodig heeft om zijn antwoorden op te schrijven. Is het kind al te jong, dan kun je die keuze beter niet voorleggen 😊. Maar wel keuzes over bijvoorbeeld de volgorde van de kaartjes. Check op verschillende momenten in het gesprek of het nog steeds oké gaat. En pas zo nodig je werkwijze aan, ook dat is regie geven aan het kind.

Als jullie hebben afgesproken dat jij de antwoorden opschrijft, kun je daar heel druk mee zijn, vooral als je naast een actief en open kind zit. Veel aandacht gaat dan uit naar het noteren van alle belangrijke punten die het kind naar voren brengt. Niet doen! Luister naar wat het kind te zeggen heeft, wees helemaal aanwezig in het gesprek en vraag dan: “Hoe zullen we dat opschrijven? Heb jij een idee?”

Foto van Arek Socha via Pixabay