Skip to main content

Van lastig naar krachtig!

Met behulp van ‘Signs of Safety’ en ‘Samenwerken aan Veiligheid’ zorg je met ouders, kinderen, netwerk en betrokken hulpverleners voor veiligheid van kinderen in hun leven van alledag. Er wordt heel precies gekeken naar het onveilig gedrag van ouders/opvoeders, en er worden afspraken gemaakt over welk beschermend gedrag daarvoor in de plaats moet komen. Die afspraken worden uitgewerkt in hele concrete en voor iedereen duidelijke veiligheidsplannen. (Langdurige) steun van het netwerk is daarbij cruciaal. 

Na en naast de fase van veiligheidsplanning is het belangrijk om te kijken of er factoren zijn die het lastig maken om het veilige gedrag vast te houden. Schulden, zorg voor andere familieleden, psychische problemen bij een ouder of een kind, zijn allemaal factoren die stress verhogend werken en waarvan we uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ze de kans op (herhaling van) kindermishandeling vergroten. Wanneer het ouders beter lukt om met die stressverhogende complicerende factoren om te gaan, wordt het gezin (veer)krachtiger. Om dat te bereiken maken ouders, netwerk en betrokken hulpverleners hulpverleningsplannen.

Over hoe je kinderen kunt betrekken bij het maken en bijstellen van  veiligheidsplannen  is al veel geschreven. Hoe je kinderen kunt betrekken bij het inventariseren van risicofactoren en  en sterke kanten of bronnen van steun, is nog veel minder uitgewerkt. Daar wordt aan gewerkt…  Samen met Margreet Timmer ben ik bezig met het ontwikkelen van gesprekskaarten en een werkbeschrijving voor het bespreken van risicofactoren met ouders. Daarna komt de kindervariant!

Werk je met ‘Signs of Safety’ of vanuit de methode ‘Samenwerken aan Veiligheid’ al intensief samen met ouders en kinderen en vind je het leuk om een  bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ‘Van lastig naar krachtig’? Neem contact op met Arianne