Skip to main content

Algemene voorwaarden en klachtenreglement

Kiddocom hanteert algemene voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 
Kiddocom heeft ook een eigen klachtenreglement.